top of page

Åbo - transportsektorns innovationshuvudstad!

90% av Finlands export och 80% av vår import sker sjövägen. Både vår ekonomi och vår försörjningsberedskap är beroende av sjöfarten. I den gröna omställningen har de rederier som utvecklat lösningar för att minska branschens koldioxidutsläpp nu en konkurrensfördel.

Meriaura i Åbo är ett skolexempel på cirkulär ekonomi. I egen regi tillverkar man biobränsel av bl.a. överbliven stekoljs från restauranger och biprodukter från livsmedelsindustrin. Med det drivs en av fartygen i den egna flottan med 97,7% mindre koldioxidutsläpp jämfört med traditionella fossila bränslen. Och detta är bara en av satsningarna på hållbar utveckling.

Finland kommer alltid behöva sjöfarten! Sjöfarten behöver i sin tur mera lösningar som gynnar både plånboken och klimatet. Vi ska se till att stöda en fortsatt utveckling mot en utsläppsfri sjöfart - som Åbo ska gå i framkanten för!

webb1 (8).png
bottom of page