top of page

Alla ska få vara den bästa versionen av sig själv

Jag vill se en snällare framtid. En framtid där alla ska få vara sig själva och uppmuntras till att förverkliga sig själva. Där alla behandlas jämlikt och uppmuntras till att delta i samhället. Ingen ska ifrågasättas för den man är.

Utbildningen lägger grunden för ett framgångsrikt Finland. Småbarnspedagogiken och grundskolan ska ge en god grund för inlärning. De högre stadierna ska ge studerandena de färdigheterna som behövs för att forma framtiden, i den bransch de vill.

Vård ska fås när vi är sjuka och svaga.  Vi ska förhålla oss till mental hälsa på samma sätt som issäkerhet på vintern. Genom information och stödtjänster ska vi förebygga att vi går genom isen.

 

Livet, hur vi mår och reagerar på det, är likt havsisen – stundvis oförutsägbar – om isen plötsligt brister ska vi se till att hjälp finns för att kunna ta sig upp till ytan igen. Hjälp ska erbjudas snabbt och effektivt och ingen ska lämnas ensam i vaken.

bottom of page