top of page
Search

Ekonomi under polstjärnan - Tal på SFP:s partidag 21.5.2021
Ärade ministrar, riksdagsledamöter, bästa partidag,

Kära vänner, vi har ett problem. Det är nämligen så att vi i Finland inte längre bara har den lägsta tillväxten bland de nordiska länderna, inte bara bland de sämre länderna i Europa, utan framträdande nationalekonomer kunde nämligen under våren berätta att vi faktiskt nuförtiden hör till de sämsta länderna i världen. Vi håller på att bli efter i utvecklingen, och vår halkande tillväxt hotar redan vår framtida välfärd. Belästa delegater minns säkert att Väinö Linnas trilogi “Under polstjärnan” inleds med orden “I begynnelsen var det kärret, gräftan och Jussi”. Hårt, fysiskt arbete och slit från hand till mun var tidens melodi på slutet av 1800-talet. Men hur många av er minns hur trilogin slutade? När sista boken tar slut är vi i mitten av 1950-talet. Torpet har inte bara kommit i familjen Koskelas ägo - den omtvistade prästgårdsåkern har också införlivats med gården och med den ökande avkastningen har man dessutom kunnat köpa en traktor som ytterligare kommer att förbättra familjens utkomst. Skolsystemet har gått framåt, elektricitet finns, lastbilar rullar på vägarna och samhället har utvecklats - människorna har fått det bättre. Samma utveckling sågs över hela landet i alla sektorer - industri, handel, servicesektorn och så vidare. Den ekonomiska tillväxten och den teknologiska utvecklingen drev varandra framåt och höjde folkets levnadsstandard. Idag mår motorn för vår utveckling så dåligt att finansministeriet i början av året varnade att vi måste skrida till åtgärder om vi vill vara ett välfärdssamhälle också i framtiden. Bästa partidag, som partiordförande Henriksson förtjänstfullt lyfte fram i sitt linjetal, måste välfärden skapas innan den kan fördelas. Vi måste göra det lönsammare att arbeta, äga, investera och etablera sig i Finland. Vi ska främja marknadsekonomi och noga se till att vår offentliga sektor inte tar på sig uppgifter som den privata sektorn är mera lämpad för att sköta. Vi ska montera ner flitfällor, minska byråkrati och restriktioner samt uppmuntra till entreprenörskap och risktagning - för bara så kan vi vaska fram och ta i bruk de bästa innovationerna. Vi behöver mera arbetstagare och mera internationellt kunnande, samt se till att vår arbetsmarknad fungerar på ett sånt sätt att de internationella proffsen också kan uppnå sin fulla potential.

De finska näringslivet måste ges så goda förutsättningar som möjligt att vara framgångsrika - för det är i företagen som välfärden skapas.

För att hålla skattetrycket på en rimlig nivå behöver vi också sköta våra offentliga finanser ansvarsfullt. Lån ska tas för investeringar som ger förutsättningar för tillväxt, men att finansiera löpande utgifter med lån är inte hållbart i längden. Statliga stöd ska satsas på såna industrier och företag som är viktiga i framtiden - främst såna som driver fram en kolneutral ekonomi. Vi behöver satsa på forskning och utbildning som ger ett sånt kunnande som vårt näringsliv behöver i framtiden.

Bästa delegater,

Jag hoppas att vi alla under denhär partidagen funderar på hur vi gör Finland mera konkurrenskraftigt och hur vi får upp sysselsättningen. I den rådande politiska situationen är det också skäl att SFP ytterligare förstärker sin ekonomiska högerprofil - utan att kompromissa med våra liberala värderingar. Make no mistake, rörelser som fördelar välfärden innan de har skapat den kommer att snubbla på sin egen, inbyggda orimlighet i det långa loppet.


Tack för mig, med hopp om goda beslut!

bottom of page