top of page

Finland behöver mera idrott &motion! 

Bara var fjärde finländare rör på sig tillräckligt. Att vi rör oss för lite och sitter stilla för mycket kostar samhället flera miljarder euro varje år. Det är miljarder vi inte har råd att offra från statskassan. Trenden är oroväckande, eftersom hela 40% av skoleleverna idag är i så dåligt skick att de kan ha det svårt att klara vardagen. 

Vi måste göra det lättare, roligare och billigare för alla att röra på sig och vara den friskaste möjliga versionen av sig själv. Bra kondition betyder också bättre beredskap.

Därför har jag skrivit under Olympiska kommitténs målsättningar om mera rörelse till Finland. Det hoppas jag alla som väljs till riksdagen i vår inser att är viktigt.

 

Målen är följande:

⚽️ En meningsfull träningshobby för varje barn och ungdom 

🪀 Mera rörelse i skoldagen 

🚴‍♀️ Främja förutsättningarna för promenader, cykling, utomhusaktiviteter och annan vardagsmotion 

🤸‍♂️ Fortsätta och stärka de rörelsefrämjande Liikkuvat-programen

🏛️ Starta ett gemensamt rörelseprogram bland ministerierna för att öka rörligheten i samhället

👥 Stödja klubbar och andra idrottsorganisationer att återhämta sig från kriserna genom fleråriga biståndsbeslut 

🏒 Främja frivillig verksamhet och sysselsättning i idrottsföreningar. Jag tror på mindre byråkrati, mera idrott.

💶 Stödja idrottarna och tränarna ekonomiskt 

🎓 Stödja kombinerandet av utbildning och idrott 

📈 Förstärkning av finansieringen för idrott och idrott

📊 Främja rörelse och motion genom skattepolitik

🤾🏻‍♀️ Öka den privata finansieringen genom att utöka rätten till skatteavdrag för donationer till träning och idrott

 

DSC07085oscar.jpg
bottom of page