top of page

ATT jobba för både klimatet och plånboken

Idag minskar finländska företags produkter och lösningar de globala klimatutsläppen mera än hela Finlands årliga utsläpp. Det är ett bevis på att vi idag klarar av att samtidigt gynna både plånboken och klimatet, ekonomin och miljön. Denna utveckling ska vi fortsätta

Förnybar energi, energisnåla fastigheter och cirkulär ekonomi är exempel på satsningar som gagnar både plånboken och miljön. Det bästa sättet att få alla med i arbetet mot klimatförändringen är att göra det ekonomiskt lönsamt. Dylika lösningar och innovationer ska vi ta i bruk och investera i så fort som möjligt för statens egen verksamhet, samtidigt som vi ska stöda de företag som utvecklar och producerar dem.

 

Det finns ett stort behov av hållbara lösningar på den globala marknaden och finska företag ska fortsätta gå i spetsen för den utvecklingen. Det vinner vi alla på.

134

bottom of page