top of page

EN EKONOMI 
FÖR FRAMTIDEN

Framtiden har alltid formats av ekonomisk tillväxt. Det gör den också idag. Därför måste vi rikta den rätt.

Vi måste göra det lönsammare att arbeta, äga, investera och etablera sig i Finland. Sysselsättningen ska öka. Vi ska främja marknadsekonomi och noga se till att vår offentliga sektor inte tar på sig uppgifter som den privata sektorn är mera lämpad för att sköta. Vi ska montera ner flitfällor, minska byråkrati och restriktioner samt uppmuntra till entreprenörskap och risktagning - för bara så kan vi vaska fram och ta i bruk de bästa innovationerna. 

De finska näringslivet måste ges så goda förutsättningar som möjligt att vara framgångsrika - för det är i företagen som välfärden skapasVi behöver mera arbetstagare och mera internationellt kunnande, samt se till att vår arbetsmarknad fungerar på ett sånt sätt att de internationella proffsen också kan uppnå sin fulla potential.
 

För att hålla skattetrycket på en rimlig nivå behöver vi också sköta våra offentliga finanser ansvarsfullt. Den offentliga sektorn ska vara stark, inte stor.Lån ska tas för investeringar som ger förutsättningar för tillväxt, men att finansiera löpande utgifter med lån är inte hållbart i längden. Statliga stöd ska satsas på såna industrier och företag som är viktiga i framtiden - främst såna som driver fram en kolneutral ekonomi. Vi behöver satsa på forskning och utbildning som ger ett sånt kunnande som vårt näringsliv behöver i framtiden.

134

webb1 (1).png
bottom of page