top of page
webb1 (4).png

Tack FÖR ALLT STÖD!

DSC07023.png
About

Om mig

Jag placerar mig högerom mittenstrecket på den politiska kartan – utan att kompromissa en tum om liberala värderingar. Vi måste värna om både ekonomin och varandra.

 

Framåt tillsammans betyder för mig att vi bygger ett samhälle där alla kan vara den bästa

versionen av sig själv. För en sak är säker - exceptionella tider kräver mera samhörighet och mindre splittring.

Jag är specialmedarbetare till justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson. Till min utbildning är jag ekonom. Tidigare har jag ansvarat för samhällsrelationer i Finland och Sverige på ett internationellt börsbolag, samt jobbat för Åbolands tidigare riksdagsledamot Stefan Wallin i riksdagen.

 

Jag är hemma från Kimitoön. Jag har varit en idrottsmänniska hela livet och idrottar så ofta jag hinner. Jakt och friluftsliv hör till mina största fritidsintressen.

Byman-Oscar-1 (1).jpg
webb1 (2).png

RÖSTA FÖR FRAMTIDEN!

Min vision om framtiden är att vi är modigare, hållbarare, effektivare, och mera innovativa. Men också en framtid där vi är snällare. En framtid i vilken vi byggt ett samhälle där vi alla kan bli den bästa möjliga versionen av oss själva.


Vi behöver handlingskraftiga beslutsfattare med blicken mot framtiden, men fötterna stadigt på jorden. Modiga beslutsfattare som tar beslut idag, istället för att tampas med problemen imorgon.

 

Progressiva beslutsfattare som vill se framsteg, men arbetar pragmatiskt för att nå dem. Nyfikna beslutsfattare som är entusiastiska inför framtiden, och låter sig informeras av vetenskap och experter för att planera för den.

 

Empatiska beslutsfattare, som vill ge alla en chans att lyckas och ser alla för dem de är. Ansvarsfulla beslutsfattare som jobbar för Finlands och alla finländares bästa.

webb1 (1).png

EN EKONOMI FÖR FRAMTIDEN

Framtiden har alltid formats av ekonomisk tillväxt. Det gör den också idag. Därför måste vi rikta den rätt.

Vi måste göra det lönsammare att arbeta, äga, investera och etablera sig i Finland. Sysselsättningen ska öka. Vi ska främja marknadsekonomi och noga se till att vår offentliga sektor inte tar på sig uppgifter som den privata sektorn är mera lämpad för att sköta. Vi ska montera ner flitfällor, minska byråkrati och restriktioner samt uppmuntra till entreprenörskap och risktagning - för bara så kan vi vaska fram och ta i bruk de bästa innovationerna. 

De finska näringslivet måste ges så goda förutsättningar som möjligt att vara framgångsrika - för det är i företagen som välfärden skapasVi behöver mera arbetstagare och mera internationellt kunnande, samt se till att vår arbetsmarknad fungerar på ett sånt sätt att de internationella proffsen också kan uppnå sin fulla potential.
 

För att hålla skattetrycket på en rimlig nivå behöver vi också sköta våra offentliga finanser ansvarsfullt. Den offentliga sektorn ska vara stark, inte stor.Lån ska tas för investeringar som ger förutsättningar för tillväxt, men att finansiera löpande utgifter med lån är inte hållbart i längden. Statliga stöd ska satsas på såna industrier och företag som är viktiga i framtiden - främst såna som driver fram en kolneutral ekonomi. Vi behöver satsa på forskning och utbildning som ger ett sånt kunnande som vårt näringsliv behöver i framtiden.

webb1 (7).png

ATT jobba för både klimatet och plånboken

Idag minskar finländska företags produkter och lösningar de globala klimatutsläppen mera än hela Finlands årliga utsläpp. Det är ett bevis på att vi idag klarar av att samtidigt gynna både plånboken och klimatet, ekonomin och miljön. Denna utveckling ska vi fortsätta

Förnybar energi, energisnåla fastigheter och cirkulär ekonomi är exempel på satsningar som gagnar både plånboken och miljön. Det bästa sättet att få alla med i arbetet mot klimatförändringen är att göra det ekonomiskt lönsamt. Dylika lösningar och innovationer ska vi ta i bruk och investera i så fort som möjligt för statens egen verksamhet, samtidigt som vi ska stöda de företag som utvecklar och producerar dem.

 

Det finns ett stort behov av hållbara lösningar på den globala marknaden och finska företag ska fortsätta gå i spetsen för den utvecklingen. Det vinner vi alla på.

webb1 (6).png

Vi är inget
utan vår självständighet

De tidigare generationernas arv förpliktigar.

De har byggt upp ett välmående och jämlikt land med alla förutsättningar för att leva ett gott liv. Vi är skyldiga att se till att det är så också i framtiden.

 

Vi ska aldrig mera se krig på finländsk mark. Natoansökan är ett bestämt steg på den vägen. Vi ska fortsätta satsa på vårt försvar och vara ett aktivt Nato-land. Vi går med i Nato för att maximera vår säkerhet.

De finska krigen hotade att förgöra allt det man som man höll kärt. Familj, kärlek, hem, släkt, vänner, hembygd, identitet, traditioner, frihet, kultur och rätten att leva som man vill. Rätten att själva bestämma om de saker som berör oss, rätten att leva utan förtryck. Finlands flagga, självständigheten och vårt fosterland är idag symboler för alla dessa ideal som tidigare generationer kämpat hårt för att bevara.

Samma ideal står på spel idag igen i Europa. Kriget är obehagligt nära, och i en skala som vi inte sett sedan andra världskriget. Ukraina kämpar varje dag mot en hänsynslös invasionsmakt. Vi ska stöda dem i deras kamp, för vi vet hur grym den kampen är. Det är att stå på rätt sida av historien.

 

Vi ska minnas att inget militärt hot idag är riktat mot Finland. Genom målmedvetna handlingar ska vi göra allt som står i vår makt för att det ska hållas så också i framtiden. Försvarspolitik har intresserat mig så länge jag kan minnas, lika länge har jag förespråkat ett Nato-medlemskap. Jag vill utveckla militärtjänstgöring så att allt flera finländare känner att de är delaktiga i landets försvar. Min militärtjänstgöring har jag gjort som fallskärmsjägare vid Uttis jägarregement.

webb1 (5).png

Alla ska få vara den bästa versionen av sig själv

Jag vill se en snällare framtid. En framtid där alla ska få vara sig själva och uppmuntras till att förverkliga sig själva. Där alla behandlas jämlikt och uppmuntras till att delta i samhället. Ingen ska ifrågasättas för den man är.

Utbildningen lägger grunden för ett framgångsrikt Finland. Småbarnspedagogiken och grundskolan ska ge en god grund för inlärning. De högre stadierna ska ge studerandena de färdigheterna som behövs för att forma framtiden, i den bransch de vill.

Vård ska fås när vi är sjuka och svaga.  Vi ska förhålla oss till mental hälsa på samma sätt som issäkerhet på vintern. Genom information och stödtjänster ska vi förebygga att vi går genom isen.

 

Livet, hur vi mår och reagerar på det, är likt havsisen – stundvis oförutsägbar – om isen plötsligt brister ska vi se till att hjälp finns för att kunna ta sig upp till ytan igen. Hjälp ska erbjudas snabbt och effektivt och ingen ska lämnas ensam i vaken.

Anchor 1
Contact
bottom of page